INICIJATIVA NARODNE PARTIJE SRPSKE - ŽELIM DA ZNAM, ŽELIM DA ČUJEM :: Semberija INFO ::

 

INICIJATIVA NARODNE PARTIJE SRPSKE - ŽELIM DA ZNAM, ŽELIM DA ČUJEM


Na današnjoj konferenciji za novinare u prostorijama Narodne partije Srpske u Bijeljini izložena je Inicijativa „Želim da znam, želim da čujem!“,  koja je danas predata Skupštini grada Bijeljina i Gradonačelniku. Inicijativa se tiče ostvarivanja prava na znakovni jezik,  odnosno obezbjeđivanja prevodioca znakovnog jezika u gradskoj upravi a u cilju korišćenja prava osoba sa oštećenjem sluha i govora garantovanih Ustavom Republike Srpske i Zakonom o upotrebi znakovnog jezika.- Lica sa oštećenjem govora i sluha žive u tišini. Tu tišinu je moguće razbiti znakovnim jezikom. To je oblik komunikacije, ključan za razvoj ličnosti. Činjenica je da takva lica često sa sobom vode članove porodice i poznanike kako bi ostvarili svoja prava u svakodnevnim životnim situacijama. Ovo je 21.vijek i to je zaista poražavajuća činjenice, istakla je Helena Stojić, koordinator Inicijative u ime GO NPR Bijeljina.
U Narodnoj partiji Srpske ističu da je Zakon o upotrebi znakovnog jezika stupio na snagu još 2018.godine, kojim je uređeno pravo lica na upotrebu znakovnog jezika te da su u prethodnom periodu uputili upit gradonačelniku da li je lice, koje može da tumači znakovni jezik, angažovano u gradskoj upotrebi. 
 
- Zakon o upotrebi znakovnog jezika postoji ali u praksi, nažalost, nije implementiran. Današnja inicijativa se i odnosi na upotrebu zakona u praksi. Prijedlog jeste da se angažuje lice u okviru administrativne službe grada Bijeljina, koje bi bilo na usluzi sugrađanima koji imaju oštećenje sluha ili govora.  Na naš upit gradonačelniku da li postoji lice koje je angažovano na ovakvim poslovima, nismo dobili odgovor. Obzirom da odgovora nema, odlučlili smo da krenemo sa Inicijativom, koju smo danas i predali Skupštini i Gradonačelniku, navodi Dana Šakotić ispred GO NPS Bijeljina.

Prema podacima iz 2018. godine , na teritoriji grada Bijeljina je registrovano oko 270 osoba sa oštećenjem sluha ili govora ali su stvarni podaci drugačiji.

Semberija info - T. Kojić