RADNICI SE BORE ZA ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA :: Semberija INFO ::

 

RADNICI SE BORE ZA ŽIVOT DOSTOJAN ČOVJEKA


Pandemija virusa korona donijela je velike probleme zaposlenima u raznim sektorima privrede i na području bijeljinske regije, kaže Željko Nedić, sekretar Regionalnog sindikalnog centra Bijeljina, podsjećajući na kontinuitet sindikalne borbe za radnička prava koja traje od 1886. godine , kada su održane velike radničke demonstracije u Čikagu i kada je 40.000 radnika prvi put jasno iskazalo svoje zahtjeve kroz poznate “tri osmice”, osam sati rada, osam sati odmora i osam sati kulturnog uzdizanja i obrazovanja.

“I danas, nakon toliko godina, radnici širom Evrope i svijeta bore se još uvijek za što bolje uslove rada i za veće plate, odnosno nadnice. Radnici se, u najkraćem, bore za život dostojan čovjeka. Sindikalna borba za razna ljudska prava, među kojima je dalje skraćivanje radnog vremena, veće plate i veća zaštita na radu, te razvijanje pravednijeg radnog zakonodavstva, trajaće još dugo. Vrlo je izgledno da će i naša djeca voditi borbu za svoja radnička prava”.

Nedić kaže da je pandemija virusa korona u velikom broju preduzeća dovela do smanjenja obima posla, te je neminovno došlo do smanjenja broja radnika i proizvodnih kapaciteta.

“Važno je i ovom prilikom da napomenemo, da ukoliko radnik dobije otkaz ugovora o radu zbog smanjenja obima poslovanja, odnosno zbog tehnološkog viška, onda ima prava koja propisuje i Zakon o radu Republike Srpske.

Prilikom davanja otkaza ugovora o radu mora biti ispoštovana određena procedura poštovanja vremenskih rokova. Radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od trideset dana, a opštim aktima taj otkazni rok može se i produžiti. Radnik ima pravo i na otpremninu, koja po zakonu može iznositi najviše šest prosječnih plata, isplaćenih u posljednja tri mjeseca. Pravo na otpremninu ima radnik koji je kod poslodavca radio u kontinuitetu najmanje dvije godine”.

Nedić podsjeća da radnici mogu svoja prava ostvariti i posredstvom Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i posredstvom suda. Rok za podnošenje tužbi iznosi šest mjeseci od učinjene povrede.

“Prije nego što uđu u postupak, naš je savjet radnicima, da potraže pravnu pomoć u našem Regionalnom sindikalnom centru. Nastojaćemo maksimalno da zaštitimo njihova prava”, ističe Nedić.

 U protekloj godini na području ovog sindikalnog centra formirane su tri nove sindikalne organizacije, još dvije su u fazi osnivanja.

“Na našoj regiji imamo trenutno 74 sindikalne organizacije sa više od 5.500 članova sindikata, odnosno ukupno sa 7.700 zaposlenih radnika u preduzećima koja imaju sindikalne organizacije. Naš cilj je sindikalizacija i što bolja zaštita prava radnika koji su zaposleni u preduzećima ove regije”, ističe Željko Nedić.

Semberija info