OBILjEŽAVANjE 8. APRILA: Sa Romima za Rome - ljudska prava u fokusu :: Semberija INFO ::

 

OBILjEŽAVANjE 8. APRILA: Sa Romima za Rome - ljudska prava u fokusu


Osmi april, Međunarodni dan Roma, dan je kojim se promoviše romska kultura i kroz razne aktivnosti podiže svijest o problemima s kojima se Romi suočavaju. Obilježava se širom svijeta od 1990. godine, a u čast Prvog svjetskog kongresa Roma koji je održan u Londonu 1971. godine.  

Ove godine obilježava se i značajan jubilej, 50 godina od Prvog svjetskog kongresa Roma. Tog dana u Londonu Romi su izglasali zvanični romski jezik, naziv naroda, te zastavu i himnu. Za romsku himnu proglašena je pjesma ,,Đelem, đelem“, a ustanovljena je zastava  sa točkom kao centralnim simbolom. Na kongresu je verifikovan naziv Romi za pripadnike ovog naroda, a dotadašnji nazivi označeni su kao nedostojni i uvredljivi.  Pored toga osnovani su međunarodni odbori sa zadatkom da se bave socijalnim i pravnim pitanjima, obrazovanjem, kulturom i odavanjem počasti romskim žrtvama Drugog svjetskog rata. Tih nekoliko stvari bile su početak pokušaja da Romi, u okviru država u kojima žive, vlastitu sudbinu uzmu u svoje ruke.  
                                                                                                                                                       
U čast ovog jubileja i Međunarodnog dana Roma, Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma ,,Otaharin“ je najavilo da će 8. aprila u prostorijama Dnevnog centra ,,Otaharin“ održati konferenciju za medije. 
 
 - Na konferenciji  ćemo predstaviti korake koje je neophodno preduzeti kako bi se suzbio anticiganizam, a zatim ćemo premijerno emitovati video sa kojim zvanično počinje kampanja ,,Sa Romima za Rome- ljudska prava u fokusu“, preciziraju u ,,Otaharinu“, udruženju koje je u Bijeljini osnovano 2005. godine i koje već punih 16 godina ulaže napore za unapređenje položaja Romkinja i Roma svih uzrasta.  
                                                                                                                                                       
Na pitanje zašto je bitno da se što više građana, institucija i medija aktivno uključe u borbu za veće učešće Romkinja i Roma u sve sfere društva, u ,,Otaharinu“ kažu:    
                                                                                                                                                                 
- Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Evropi, ali i pored činjenice da već vijekovima žive na tlu Bosne i Hercegovine i Evrope njihova prava se i dalje svakodnevno krše. Romi se suočavaju sa predrasudama, netolerancijom, diskriminacijom i socijalnom isključenošću. Romske zajednice se smatraju zatvorenim i tradicionalnim, a u suštini ta njihova zatvorenost je prouzrokovana čestim negativnim iskustvima koja su doživjeli. Njihovoj kulturi, jeziku i tradiciji ne posvećuje se dovoljno pažnje iako su Romi dokazano obogatili evropsku kulturnu baštinu“, ukazuju u Udruženju ,,Otaharin“ navodeći da je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije 2011. godine imenovala anticiganizam kao glavni uzrok isključivanja i marginalizacije Roma, a sam anticiganizam je definisala kao specifičnu formu rasizma, ideologiju koja je zasnovana na rasnoj superiornosti, formu dehumanizirajućeg i institucionalnog rasizma podržanog duboko ukorijenjenom diskriminacijom, koja se, pored ostalog, izražava nasiljem, govorom mržnje, eksploatacijom i stigmatizacijom.  
                                                                                                                                                                     
- Upravo zbog borbe protiv ovakvih negativnih praksi neophodno je da aktivno učestvujemo u procesima dekonstrukcije anticiganizma kroz podršku Romkinjama i Romima da se osjećaju kao ravnopravni članovi društva. Jedan od načina je svakako i obilježavanje 8. aprila, Međunarodnog dana Roma“, ističu u Udruženju građana za promociju obrazovanja Roma ,,Otaharin“.

Semberija info