LjETNjA ŠKOLA NOVINARSTVA SEMBERSKIH NOVINA :: Semberija INFO ::

 

LjETNjA ŠKOLA NOVINARSTVA SEMBERSKIH NOVINA


KONKURS

JIP „SIM“ – ,,Semberske novine’’ Bijeljina objavljuje  konkurs za Ljetnju školu novinarstva za studente sa područja Semberije i Majevice.
 
1. Pravo učešća  na konkursu imaju svi studenti  sa područja Semberije i Majevice.

2. Mini reportaža ili intervju koji moraju biti napisani prema pravilima pisanja teksta  u wordu-u. Neblagovremeno pristigli radovi neće biti  razmatrani.

3.Svaki učesnik dostavlja jednu mini reportažu ili intervju, koji bi trebalo da sadrže oko 2000 karaktera, a teme su: ,,Mladi su ambasadori Bijeljine'' i ,,Život za vrijeme pandemije''.
 
Procedura konkursa:

1. Rad mora sadržavati: ime i prezime studenta, kratku biografiju, sliku učesnika, kontakt telefon, kao i fotografije koje prate reportažu ili intervju.

2.Radovi se šalju isključivo u elektronskoj formi na mejl: [email protected]

3.Odabir najboljih pristiglih radova vršiće Komisija koju je imenovao  direktor JIP „SIM“ – ,,Semberske novine’’ Bijeljina

4. Svi prispjeli  radovi biće objavljeni na sajtu Semberija info, a padovi koji uđu u uži izbor biće objavljeni u ,,Semberskim novinama’’.
 
Nagrade konkursa:

1.Komisija za odabir najboljih radova objaviće imena studenata - autora nagrađenih mini reportaža ili intervju na sajtu Semberija info.

2.Najbolja dva učesnika biće nagrađena Ljetnjom školom novinarstva, u trajanju od pet dana, a koja će biti realizovana u prostorijama ,,Semberskih novina’’.

3. Konkurs ostaje otvoren do 20.04.2021. godine.
 
Bijeljina, 11.03.2021. godine