IZRADA LOKALNOG PLANA AKCIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI GRADA BIJELjINA ZA PERIOD 2021-2023. :: Semberija INFO ::

 

IZRADA LOKALNOG PLANA AKCIJE U OBLASTI INVALIDNOSTI GRADA BIJELjINA ZA PERIOD 2021-2023.


Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljina „KOLOSI“ organizuje prvu radionicu na izradi nacrta dokumenta - Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) grada Bijeljina za period  2021-2023.
Radionica će biti održana, danas, prvog decembra, u Hotelu „Drina“ u Bijeljini, sa početkom u 11 sati. Planirani završetak radionice je u 14 časova, najavili su organizatori.

Naime, na inicijativu Koalicije „KOLOSI“ od strane gradonačelnika Grada Bijeljina zvanično je imenovana  mješovita radna grupa od 14 članova i čine je predstavnici Grada Bijeljina, Centra za socijalni rad Bijeljina, Doma zdravlja Bijeljina, Zavoda za zapošljavanje RS - Filijala Bijeljina, kao i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom članica koalicije „KOLOSI“.

Ova aktivnost je podržana kroz projekat „Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana“ (Ravnopravno različiti), uz finansijsku podršku Evropske unije, a zahvaljujući partnerstvu Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom grada Bijeljina ,,KOLOSI“ sa implementatorom projekta Organizacijom amputiraca Banja Luka UDAS i njegovim partnerima na projektu Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ,,Nešto više''.