Udruženje žena „Romkinja“: Glas Romkinja snažniji i jači“ :: Semberija INFO ::

 

Udruženje žena „Romkinja“: Glas Romkinja snažniji i jači“


U okviru projekta „Glas Romkinja snažniji i jači“, koji ima cilj da  poveća znanje, samopouzdanje i učešće Romkinja u donošenju javnih odluka, povezivanje sa institucijama i obezbedjenje socijalne uključenosti u civilno društvo, održan je još jedan radni sastanak na kom je predstavljen plan za unapređenje zdravlja Romkinja i zagovarački plan za prava Roma. Radmila Tubić, psiholog i koordinator projekta je podsjetila da projekat provodi Udruženje žena „Romkinja“ u saradnji sa Domom zdravlja i Gradskom upravom, a da je podržan od strane Roma Active Albania i EU.- Cilj nam je da se glas Romkinja čuje snažnije i njihov aktivizam bude vidljiviji putem društvenih mreža prvenstveno kao i putem drugih javnih servisa, da ih osnažimo da povećaju učešće u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesima donošenja odluka, kroz konstruktivan dijalog sa lokalnim vlastima u cilju postizanja značajnih promjena u pravcu integracija Romkinja“, rekla je Tubićeva. O Akcionom planu za unapređenje zdravlja Romkinja, direktor Doma zdravlja Danijela Đukin je istakla da je u proteklim mjesecima održan značajan broj radionica u kojim su učestvovale Romkinje.

-Dom zdravlja je uvijek bio i na usluzi je za edukaciju, prijema u ustanovu, liječenja i praćenja, ali i prevencije. Ginekološki pregledi žena Romkinja, stomatološki pregledi, vakcinacija djece, terapija od porodičnog ljekara, sve to je obuhvaćeno akcionim planom“, rekla je Đukinova i dodala je da će edukativne radionice biti organizovane i tokom naredne tri godie. Govoreći o planu unapređenja Romkinja, Ljubiša Stanišić je ispred Gradske uprave podsjetio da je Bijeljina u BiH prepoznata kao lokalna zajednica koja se bavi problematikom nacionalnih manjina.

-Prva smo lokalna zajednica koja je sistematizovala radno mjesto u okviru Gradske uprave, gradonačelnik je dva puta dobio titulu kao gradonačelnik-prijatelj Roma, prvi smo imali akcioni plan za uključivanje Roma i Romkinja, a izradili smo i zagovarački plan za unapređenje društvene uključenosti Roma i Romkinja na području grada, gdje smo potvrdili da smo lokalna zajednica koja najviše radi po pitanju romske populacije. Po pitanju izdvajanja finansijskih sredstava iz budžeta, takođe prednjačimo u cijeloj BiH, a nastojimo da se riješava problem obrazovanja i zapošljavanja“, rekao je Stanišić. On je dodao da romska zajednica u Bijeljini aktivno učestvuje u donošenju odluka kod stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja itd.

(Semberija info)