Semberske iz novembra 1989. - Stižu pokloni :: Semberija INFO ::

 

Semberske iz novembra 1989. - Stižu pokloni


U sadašnjim uslovima kada su smanjene materijalne mogućnosti društva za zadovoljenje socijalne potrebe, sve više se uvećava broj lica kojima je pomoć nephodna. Bijeljinski Centar za socijalni rad pokušava da iznađe nove oblike pomoći i izvore sredstava, kakvih do sad, uglavnom, nije bilo.
 
To je bio i povod za razgovor sa Slobodanom Stanojlovićem, direktorom Centra, koji smatra da ima niz neiskorišćenih mogućnosti i vidova organizovane pomoći i solidarnosti, a tu spada i formiranje  nemjenskih fondova.
 
- U Centru za socijani rad pošlo se od od pretpostavke da su ljudi spremni na solidarnost i humanost, samo ih treba motivisati na pravi način. U tom cilju, pri Centru je nedavno formirana knjiga poklona u koju su se već upisali prvi darodavci. Odmah da kažem da su se među prvima upisali i odrekli dijela honorara estradni umjetnici: Safet Isović, Dara Stojiljković i Omer Pobrić koji su nastupali u restoranu ,,Ko nekad u osam’’. Takođe, treba pomenuti dr Stojana Tomića, koji se odrekao svog honorara u korist novoformiranog fonda namijenjenog za pomoć materijalno ugroženim licima, kao i Saliha Bekića, penzionera iz Bijeljine, Centar je sačinio spisak lica kojima je solidarna pomoć neophodna i dobijena sredstava su odmah uručena teškim invalidima, djeci bez oba roditelja, ili drugim licima bez sredstava za život, o čemu su njihovi darodavci i informisani, uz tople riječi neizmjerne zahvalnosti’’, rekao je Stanojlović.
 
- Smatram da bi ljudi učinili veliki, i prije svega, ljudski gest kada bi se odrekli samo jednog dijela para koji su namijenjeni za skupe pirove, slavlje i raznorazne naše balkanske običaje. Dakle, samo jedan dio tih para, kada bi se slio u fondove solidarnosti, bilo bi mnogo manje gladnih i nezbrinutih, tim prije što je zima tek počela. S obzirom na to da je na području naše opštine korisnika stalne novčane pomoći oko 280 (a ta je pomoć uzgred rečeno simbolična), te da je na evidenciji ugroženih sve više radno sposobnih, ali nezaposlenih lica koja traže socijalnu pomoć, kao i lica koja su zaposlena, ali njihova mjesečna primanja nisu dovoljna ni za osnovne životne potrebe, onda je slika još jasnija i pomoć neophodnija’’.

Ovih dana Centar za socijalni rad zajedno sa SIZ-om dječije i socijalne zaštite izvršio je još jednu vanrednu isplatu (takozvanu ,,zimsku’’ pomoć) u iznosu od milion dinara po korisniku stalne novčane pomoći, a u skladu sa prilivom sredstava. Sem toga jednokratna pomoć, doduše još manja, od 600 - 800 hiljada dinara, data je osobama koje su primile djecu na porodični smještaj, kao i invalidima koji imaju pravo na socijalnu pomoć.
 
O mogućnostima i novim vidovima solidarne pomoći Stanojlović kaže:
- Pokrenuli smo inicijativu za još jedan vid obezbjeđenja sredstava. Riječ je o uzajamnoj pomoći na bazi reciprociteta. Naime, materijalno dobro obezbijeđene starije osobe mogu da ustupe Centru za socijani rad svoje nekretnine, pod uslovom da se na ime tog darodavcima obezbijedi adekvatna briga. Eto još jedne mogućnosti da se starijim osobama, bar donekle, pomogne, mada smo uvjereni da postoji još puno načina i neiskorištenih mogućnosti pomoći i solidarnosti’’.


D.N.Semberske novine, 29.11.1989. godine