Мање страних инвестиција у БиХ :: Semberija INFO ::

 

Мање страних инвестиција у БиХ


Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине, закључно са 2021-ом годином, у нашу земљу је уложено 16,28 милијарди марака директних страних инвестиција. Прва половина ове године је лошија по страним улагањима у односу на исти прошлогодишњи период.

Прилив страних улагања у Босну и Херцеговину у прошлој години у односу на претпрошлу већи је за 293 милиона марака. Статистика страних инвестиција у овој години није охрабрујућа. Подаци Централне банке БиХ показују да је у првој половини ове године прилив износио 512 милиона марака, а у истом периоду прошле године 800 милиона марака. Разлози пада инвестиција су глобална економска кретања, висока стопа инфлације и скок цијена енергената.

АМИР ХАџИОМЕРАГИЋ, Одјел за статистику Централне банке БиХ

"Већина се односи на задржане зараде предузећа и банака које су у нашој земљи преко 70 посто  задржане зараде износиле 366 милиона, што говори да немамо нових инвестиција, већ се инвестиције углавном генеришу кроз профит постојећих компанија, а нове инвестиције су у скромним износима.“

У Агенцији за унапређење страних инвестиција годинама се ради на промоцији Босне и Херцеговне и њених потенцијала за страна улагња. Међутим, кажу да се препоруке за унапређење споро имплементирају и да се инвеститори жале на велики број препрека и процедура.

ЈАСМИНА џЕВЛАН, Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ

„Инвеститори се жале на дуготрајне процедуре за покретање бизниса, отварање фирми, на дуготрајне процедуре пред судовима, на процедуре када је у питању наплата потраживања, проблеми са прикључком електричне енергије.“

Економска аналитичарка оцјењује да наша земља није примамљива за стране улагаче, нарочито ако се поредимо за земљама у окружењу. Оно што је пријеко потребно обезбиједити, истиче, јесте владавина права и политичка стабилност.

СВЕТЛАНА ЦЕНИЋ, економска аналитичарка фоно изјава

"У свим критеријумима страних инвестиционих фондова процјењују да задовољавамо само једану стабилност валуте. Поготово нисмо примамљиви и врло ријетко се улаже у производњу задњих година.“

Страни инвеститори највише су заинтересовани за улагање у финансијски и енергетски сектор, трговину на велико и мало, пољопривредни сектор, туризам, дрвну индустрију и експлоатацију руда. Највише улагача посљедњих година је из Швајцарске, Турске, Велике Британије, Србије и Хрватске.


БХРТ