ВИЦ ДАНА: Да се не баци :: Semberija INFO ::

 

ВИЦ ДАНА: Да се не баци


До­ве­ли ба­ку у хи­т­ну по­моћ, па је ле­кар пи­та: - Опет ви? Ју­че смо вас спа­сли јер сте по­је­ли отров­не гљи­ве, шта је да­нас? - Исто, си­н­ко. Оста­ло од ју­че, па да се не ба­ци.