ВИЦ ДАНА: Пи­та­ју па­ци­јен­та :: Semberija INFO ::

 

ВИЦ ДАНА: Пи­та­ју па­ци­јен­та


Пи­та­ју па­ци­јен­та у бо­л­ни­ци: - Је­сте ли по­не­ли хра­ну? - Да. - Са­пун, ће­бе и пи­џа­му? - Да. - А тај по­ред вас, ко вам је то? - До­к­тор, у слу­ча­ју да га не­ма­те. :-)