БРЧКО: Влада усвојила приједлог Одлуке о донацијама за непрофитне организације из области спорта и културе :: Semberija INFO ::

 

БРЧКО: Влада усвојила приједлог Одлуке о донацијама за непрофитне организације из области спорта и културе


Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је на 72. редовној сједници усвојила приједлог Одјељења за пољопривредни развој, спорт и културу који се тиче одлуке о одобравању Програма утрошка средстава донација за непрофитне организације из области спорта и културе у Одјељењу за привредни развој, спорт и културу, по Јавном позиву.
 
Усвајањем ове одлуке одобрен је укупан износ од 456.281,76 КМ који ће бити додијељен корисницима за помоћ покривања трошкова пута, смјештаја, трошкова организације такмичења и слично, међу којима се налази укупно седамнаест спортских клубова и удружења грађана с подручја Дистрикта.
 
На приједлог Одјељења за образовање, Влада је усвојила Одлуку о одобравању додјеле донација појединцима (студентима генерације) с подручја Брчко дистрикта БиХ и програма утрошка средстава у укупном износу од 5.000,00 КМ. Кандидати могу остварити право на новчану награду испуњавањем два критеријума: да студије финансира држава, ентитет, кантон или Брчко дистрикт БиХ, те да посједују документ о проглашењу студента генерације првог циклуса студија у периоду од 1. 10. 2021. до 30. 9. 2022. године.
 
Такође, на приједлог Одјељења за здравство и остале услуге Влада је одобрила  Смјернице за израду нацрта правилника о утврђивању ближих услова, начина именовања и рада комисије као и поступка за додјелу назива примаријус.
 
 
СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ