БРЧКО: Влада Дистрикта започела 71. редовну сједницу :: Semberija INFO ::

 

БРЧКО: Влада Дистрикта започела 71. редовну сједницу


Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је на данашњој започетој редовној сједници одобрила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању у Брчко дистрикту БиХ на приједлог Одјељења за образовање.
 
 Овим прописом усклађују се циљеви и принципи високог образовања са европским стандардима и Оквирним законом те се врши усклађивање одредби које се односе на поступак акредитације високошколских установа. Уједно, основни концепт нацрта укључује, између осталог, прописивање дјелатности универзитета, њихових организационих јединица као и високих школа, те детаљније оснивање и укидање студијских програма.
 
Такође, Влада је усвојила Смјернице за израду нацрта закона о јавној управи Брчко дистрикта БиХ на приједлог Канцеларије градоначелника. 
 
На приједлог Одјељења за здравство и остале услуге, дата је сагласност на Извјештај ГРЕВИО комитета за Босну и Херцеговину о законодавним и другим мјерама предузетим за спровођење одредаба Конвенције Савјета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.
 
 
 
СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ