EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.01.2020.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
17.01.2020BijeljinaTS Dvorovi-školaJedan NN izlazIzrada priključka.08:0011:30
17.01.2020BijeljinaTS Dvorovi-Gajevi 3Jedan NN izlazIzrada priključka.12:0014:00
17.01.2020BijeljinaTS Kovačići 4Jedan NN izlazIzmještanje MM.11:0014:00
17.01.2020BijeljinaTS Ind.zona 2Jedan NN izlazIzrada priključka.08:0011:00
17.01.2020.Bijeljina/JanjaTS Janja 18Dio ulice Braće Lazić, izlaz prema ModranuIzrada priknjučka11:0012:00
17.01.2020.    UgljevikTS Maleševci 2              NN izlaz br. 1UTL  08:0014:00
17.01.2020.   UgljevikTS MukatNN izlaz br. 3Sanacija NN mreže08:0009:00
17.01.2020.   UgljevikTS Ravno Polje 1NN izlaz br. 2Ugradnja k.n.09:00 10:30
17.01.2020.   UgljevikTS Maleševci 3NN izlaz br. 2Sanacija NN mreže11:0014:00
17.01.2020.    LopareTS Božići LopareNN izlaz ĐurićiSanacija NN mreže10.0014:00
17.01.2020.ZvornikTS SnagovoIzlaz prema grobljuSanacija nn mreže10:0013:00
17.01.2020.ZvornikTS MočilaKompletna TsRasjeka rasinja10:0013:00
17.01.2020.VlasenicaTS Vlasenica 2Dio kupaca koji se napajaju sa TP Vlasenica 2, dijelovi ulica: Svetosavska, Ustanička i Ilije Birčanina Radovi na NN mreži 09:00  12:00
17.01.2020.MilićiDV 10 kV ZabrđeBišina, Glušac, Toljevići, Sebiočina i ZabrđeRaseča rastinja 08:00  16:00