EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 26.03.2023 I 27.03.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 26.03.2023 I 27.03.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 26.03.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Ugljevik TS Novi Ugljevik 5 07:00 08:00
 
 
EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 27.03.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina    TS Biblioteka 10:00 12:00
Bijeljina
(Janja)
TS 10/0,4kV Staro selo 10:00 13:00
Ugljevik TS Vakuf 2 08:00 10:00
Ugljevik TS Ravno Polje 1 08:30 11:00
Ugljevik TS Ravno Polje 2 11:30 14:30
Ugljevik TS Bukovac 08:30 14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Priboj 3 10:30 14:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Mačkovac Šor 08:30 11:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Lopare 4 MUP 12:00 15:00
Ugljevik
(Lopare)
TS Peljave 1 08:30 11:30
Zvornik DV 10kV  Petrovići
od rastavljača R12-9
09:00 15:00
Bratunac
TT Srebrenica
DV 10 kV Osmače od 
LR 286
      
09:30 14:00