EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.03.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.03.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 23.03.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski
objekat
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina   TS Višnjićeva 1 08:00 14:00
Bijeljina
(Janja)
 
DV 10 kV Glavičice
iza linijskog
rastavljača R-50

 
09:00 13:00
Ugljevik TS Kacevac 1 08:00 14:00
Ugljevik TS Tutnjevac 5 08:00 14:00
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV POTRAŠ
(Iza L.R. br. 2)
08:00 15:00
Zvornik DV 10kV Uzovnica
od rastavljača R11-13
09:00 15:00