RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELjINA: JAVNI POZIV :: Semberija INFO ::

 

RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELjINA: JAVNI POZIV


RAZVOJNA AGENCIJA GRADA BIJELjINA
Bijeljina, Meše Selimovića 22A / 055-204-024 / JIB:4402338060004 / Eko-kod:00050910
email: [email protected] / www:agencijamsp.com
 
J A V N I  P O Z I V
za podsticaj razvoja novoosnovanih (start-up) privrednika
na području Grada Bijeljina za 2022. Godinu
 
 Podsticanje ulaganja u razvoj privrede, planiranih u Budžetu Grada Bijeljina za 2022. godinu, na poziciji 415 200 tekući grantovi.

Ukupni iznos sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 50.000 KM.

Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta, a predmet projekta može se odnositi na sledeće:
1. Povećanje zaposlenosti – zapošljavanje adekvatne radne snage koja je neophodna za rast konkurentnosti MSP;

Poslodavac zapošljava radnika nakon što mu se dodijeli podsticaj odlukom o dodjeli podsticaja, nakon čega dostavlja: prijavu radnika obrazac PD 3100, ugovor o zasnivanju radnog odnosa i potvrdu da je radnik bio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

2. Nabavku osnovnih sredstava koja se odnose na uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije; mašina, opreme i alata, nabavku informatičke opreme, poslovnog softvera i sl;
Podsticajem se  obuhvataju aktivnosti koje su počele od 1. januara 2022. godine, pa sve do zatvaranja ovog javnog poziva. 

Podsticajima se sufinansira dio opravdanih ulaganja koje je privredno društvo/preduzetnik imao na realizaciji projekta.

Opravdana ulaganja predstavljaju investiciju privrednog društva/preduzetnika koja se može prepoznati i prihvatiti da je učinjena u cilju realizacije aktivnosti isključivo za unapređenje poslovanja u registrovanoj djelatnosti.

Dokaz kao opravdani trošak je prilaganje fakture koja glasi na firmu u toku trajanja projekta.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava; samostalna zanimanja profesinalne djelatnosti fizičkih lica koja su registrovana u odgovarajućem registaru: advokati, notari, inžinjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja, kao i zdravstvene, zubarske, predškolske i druge ustanove. 
 
Javni poziv je dostupan u cjelosti na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com gdje je dostupana Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava, Uputstvo i Pravilnik.

Datum otvaranja:  22. septembar 2022. godine - datum zatvaranja: 13. oktobar 2022. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 13. oktobar 2022. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti predmet  razmatranja.

DIREKTOR
Marko VLAČIĆ, s.r.