EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE 22.05. I 23.05.2022. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE 22.05. I 23.05.2022.


Foto
         EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.05.2022.