Informacije o dnevnim transakcijama Gradske uprave na uvidu građanima :: Semberija INFO ::

 

Informacije o dnevnim transakcijama Gradske uprave na uvidu građanima


Na osnovu odluke gradonačelnika Ljubiše Petrovića, od danas će na zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina javnosti biti dostupan pregled dnevnih finansijskih transakcija koje obavlja Gradska uprava.

Zahvaljujući ovoj novini, svaki građanin će, nakon nekoliko klikova, moći da dođe do podataka o plaćanjima za robe, usluge, radove, plate, socijalna davanja, kreditne obaveze, subvencije, stipendije i sva druga izdvajanja iz gradskog budžeta.

Gradonačelnik Petrović smatra da će ovaj potez omogućiti da javnost ima uvid u tokove javnog novca, bolju raspravu o načinima trošenja budžetskih sredstava, ali i povećanje odgovornosti nosilaca javnih funkcija.

- Ovo nije veliki posao za naše službe, ali će, nadam se, biti važan korak ka vladavini zakona, sprečavanju zloupotrebe vlasti, sistemske korupcije i sukoba interesa. Cilj nam je da tokove narodnog novca učinimo potpuno transparentnim, kako bismo izgradili veće povjerenje građana u lokalnu upravu i, istovremeno, povećali efikasnost njenog rada – ističe Gradonačelnik Bijeljine. 

Informacije o plaćanjima Gradske uprave su dostupne na linku: ​https://www.gradbijeljina.org/sr/1891.pregled-dnevnih-finansijskih-transakcija.html