Aktivnosti policijskih službenika povodom početaka drugog polugodišta školske 2020/2021 :: Semberija INFO ::

 

Aktivnosti policijskih službenika povodom početaka drugog polugodišta školske 2020/2021


Početak drugog polugodišta školske 2020/2021. godine i povećano prisustvo velikog broja školske djece kako u zonama škola tako i na trasama kretanja, nameće obavezu pojačanog angažovanja radnika policije u cilju zaštite ove strukture učesnika u saobraćaju
 
S tim u vezi, policijski službenici  Policijske uprave Bijeljina pojačano će vršiti kontrolu saobraćaja sa akcentom na brzinu kretanja vozila, poštovanje odnosa vozač – pješak i tehničke ispravnosti autobusa kojima se vrši prevoz učenika. Takođe, intenziviraće se rad specijalnog vozila ''Pauk'' koji će uklanjati  nepropisno parkirana vozila u zonama škola, posebno u zonama pješačkih prelaza, a sankcionisaće se i ostali prekršaji koji mogu da ugroze bezbjednost najmlađih učesnika u soabraćaju.
 
Podsjećamo da je sa početkom školskih aktivnosti, povećano prisustvo policijskih službenika u blizini obrazovnih ustanova kao i na putnim pravcima kojim će se kretati veći broj školske djece, a sve u cilju poboljšanja opšteg nivoa bezbjednosti u saobraćaju, a posebno bezbjednosti djece školskog uzrasta koji samostalno učestvuju u saobraćaju.
 
Policijska uprava Bijeljina, ovom prilikom apeluje, svi učesnicima u saobraćaju naručito vozačima, da u toku školske godine obrate veću pažnju na brzinu kretanja motornih vozila. Brzina bi trebala biti takva da vozač u svako vrijeme može zaustaviti svoje vozilo.
 
 
PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Aleksandra Marić