Policijska uprava Bijeljina: Stanje bezbjednosti zadovoljavajuće :: Semberija INFO ::

 

Policijska uprava Bijeljina: Stanje bezbjednosti zadovoljavajuće


Na konferenciji za medije godišnji izvještaj o radu Policijske uprave Bijeljina prezentovali su načelnik Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić, načelnik Sektora kriminalističke policije Srđan Gajić, načelnik Sektora policije Igor Kapikula i inspektor Sektora policije za bebijednost saobraćaja Radenko Knežević.

Analizirajući rezultate rada za 2020. godinu, načelnik Policijske uprave Bijeljina Stjepan Terzić je istakao da je stanje bezbjednosti koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina zadovoljavajuće, da nije bilo krivičnih djela koja bi svojim posledicama izazvala veće uznemiravanje javnosti.    

,,U periodu januar-decembar 2020. godine evidentirano je  ukupno 891 krivično djelo, od toga 748 krivičnih        djela odnosi se na opšti kriminalitet, 46  krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga, 63 krivična djela odnose se na privredni kriminalitet, a 34 djela je protiv bezbjednosti saobraćaja“, izjavio je Stjepan Terzić ističući da je stanje kriminaliteta za 10 odsto manje u prošloj godini u odnosu na 2019. godinu, a koeficijent ukupne rasvijetljenosti djela iz oblasti opšteg kriminaliteta iznosi preko 80 odsto.

Sagledavajući stanje u oblasti kriminaliteta na području Policijske uprave Bijeljina za period januar-decembar 2020.  godne, načelnik Sektora krim policije Srđan Gajić je rekao da su policijski skužbenici uspješno odgovorili na sve bezbjednosne izazove kada su u pitanju poslovi otkrivanja i sprečavanja krivičnih djela. 

,,U 2020. godini najbrojnija su krivična djela protiv imovine, njih 417, a podnesena su 356 izvještaja protiv 332 lica. Koeficijent rasvijetljenosti je 67,4 odsto. Prema izjavama oštećenih, ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem imovinskih krivičnih djela u 2020. godini iznosi 1 087 284 KM“, precizira Gajić koji navodi da je tokom prošle godine prijavljeno  10 slučajeva razbojništva, od toga je pet slučajeva rasvijetljeno.

Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navodi Gajić, u toku prošle godine otkriveno je 46  krivičnih djela i podneseno 29 izvještaja protiv 43 lica. U oblasti privrednog kriminaliteta otkrivena su 63 krivična djela , a ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi
2 213 000 KM, a protivpravna imovinska korist iznosi 3 657 000 KM. 

Govoreći o stanju  u oblasti javnog reda i mira rečeno je da je u 2020. godini  zabilježeno 1 013  slučajeva njegovog narušavanja.   

,,U posmatranom periodu došlo je do povećanja slučajeva narušavanja javnog reda i mira, a povećanje je zbog mjera ograničenja kretanja,  koje je donijela Vlada RS u cilju sprečavanja širenja pandemije korona virusa. Takvij je 611 prekršaja. Inače, od ukupnog broja evidentiranih izvršilaca, 157 su povratnici, a protiv svih izvršilaca podnijeto je 99 zahtjeva za pokretanje  prekršajnog postupka  i izdato je 914 prekršajnih naloga. U četiri navrata imali smo narušavanje javnog reda i mira od strane pet i više izvršilaca. Po mjestu izvršenja prekršaja najveći broj ih je izvršen na otvorenim prostorima, trgovima i ulicama, 620, zatim, u ugostiteljskim objektima  i neposrednoj blizini ugostiteljskih objekata  115 prekršaja, a 113 prekršaja evidentirano je na javnim i nekategorisanim putevima“, precizira Srđan Gajić.

Posmatrajući strukturu prekršaja, kako navodi, najveći broj su svađa, vika, vriska i nepristojno ponašanje, zatim  vrijeđanje, tuča i fizički napad, a kad je riječ o neovlaštenoj upotrebi  oružja evidentirana je 7 slučajeva.

Najveći broj prekršaja izvršen je u periodu od 20 do 24 časa, a  najčešći uzroci su međukomšijska i druga netrpeljivost, dejstvo alkohola i neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Kada je riječ o saobraćaju, inspektor Sektora policije za bezbjednost saobraćaja  Radenko Knežević  kaže   da je u  2020. godini registrovano 1 089 saobraćajnih nezgoda, što je za devet odsto manje u odnosu na 2019. godinu. 

,,U prošloj godini evidentirano je ukupno 1 089 saobraćajnih nezgoda. Sa poginulim licima bilo je 13 saobraćajnih nezgoda, sa težim tjelesnim povredama 64, dok je sa lakšim tjelesnim povredama registrovano 190 saobraćajnih nezgoda, a 822 nezgode su sa materijalnom štetom. U ovim nezgodama 15 lica je smrtno stradalo (osam u Bijeljini, četiri u Pelagićevu, dva u Šamcu i jedno u Loparama), teže tjelesne povrede je zadobilo 75 lica, a 282 lica su sa lakšim tjelesnim povredama, precizira Knežević istakavši da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepropisno upravljanje vozilom u saobraćaju, nepropisno rastojanje i neprilagođena brzina kretanja uslovima na putu. 
  
Na pres konferenciji je rečeno da u toku 2021. godine planiraju uložiti dodatne napore kako bi poboljšali ličnu i imovinsku bezbjednost građana, kako kroz tehničko opremanje, tako kontinuiranim školovanjem i podmlađivanjem kadrova.

Semberija info