EKOLOŠKOM KULTUROM GRADIMO ODRŽIVU BUDUĆNOST


Еко - Визитор центар "Језера"
Nikada nemojte sumnjati da mala grupa promišljenih i posvećenih građana može da promijeni svijet. Zapravo, to je jedino što je ikada i mijenjalo svijet, rekla je Margaret Mid. Među onima koji čvrsto stoje iza ove izjave je i Ekološko udruženje ,,Eko Put“ koje predano radi na očuvanju životne sredine. 

Ekološko uženje ,,Eko Put“ u saradnji sa Udruženjem građana Prva evropska zelena - PEZ Renesansa sprovodi projekat pod nazivom ,,Ekološkom kulturom gradimo održivu budućnost". Projekat se sprovodi u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ( ReLOaD) kog finansira Evropska unija, provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP),  a ima za cilj da pruži doprinos podizanju svijesti o ekološkoj kulturi življenja i održivom ekološkom razvoju lokalne zajednice.

U skladu sa ovim ciljem, kako najavljuje ,,Ekološko udruženje ,,Eko Put“, implementiraće niz aktivnosti koje imaju zagovarački karakter u svrhu informisanja javnosti i promocije ekološke kulture i svijesti o zaštiti prirode i očuvanju životne sredine.

 

-Projektom ,,Ekološkom kulturom gradimo održivu budućnost“ želimo da doprinesemo jačanju ekološke svijesti o potrebi usvajanja ekološke kulture kao svakodnevnog načina i stila života, gdje se vodi briga o zdravoj i čistoj životnoj sredini i prirodi, te da promovišemo ciljeve održivog razvoja koji se tiču očuvanja života na Zemlji i rješavanja klimatskih promjena. Kako je osnovno pitanje čovječanstva pitanje samog opstanka, bitno je aktivirati se u zaštiti prirode i životne sredine, promijeniti navike i usvojiti ekološku kulturu kao sastavni dio i način života, izjavila je koordinatorka projekta, predsjednica Ekološkog udruženja ,,Eko Put“ Snežana Jagodić Vujić.

Prema njenim riječima, specifični ciljevi projekta su da se unaprijedi nivo ekološke kulture u gradu Bijeljini. Djelujući u tom pravcu, ,,Eko Put“ je, a u okviru projekta ,,Ekološkom kulturom gradimo održivu budućnost“, protekle sedmioce organizovao dvodnevnu radionicu pod nazivom ,,Inicirati podizanje svijesti o potrebi održivog ekološkog razvoja lokalne zajednice“, a sa osvrtom na značaj Ciljeva održivog razvoja, posebno u dijelu koji se tiče problematike životne sredine i ekologije.

Prvog dana radionice, na kojoj se okupilo 35 učesnika, a koji je održan u Eko-Vizitor centru ,,Jezera“, organizovan je i praktični dio: rad na monitoringu stanja barskog pojasa oko Eko-Vizitor centra, uvid u stanje starače i sistem vještačkih jezera. 
​ 
Drugog dana radionice održana je  prezentacija čija je tema bila afirmacija Ciljeva održivog razvoja sa posebnim osvrtom na ciljeve iz oblasti ekologije i urbane mobilnosti i održivih gradova. Ovaj dio radionice održan je u Centru za kulturu i okupio je 26 učesnika.

-Svrha Ciljeva održivog razvoja je očuvanje i vraćanje u prvobitno stanje kopnenih ekosistema, kao što su šume, močvare, sušni tereni i planine do 2020. godine. Promovisanje održivog upravljanja šumama i zaustavljanje krčenja  šuma takođe su značajni za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Potrebno je hitno raditi na sprečavanju nestanka prirodnih staništa i biodiverziteta, koji su naše zajedničko naslijeđe, ukazala je Snežana Jagodić Vujić.

Semberija INFO/ M. Rešidović