SEMBERSKE NOVINE U GODINI JUBILEJA - 40 GODINA KONTINUIRANOG INFORMISANjA GRAĐANA SEMBERIJE, MAJEVICE I POSAVINE


Prvi broj ,,Semberskih novina'' svjetlost dana ugledao je 20. oktobra 1980. godine.

Od 20. oktobra ove godine ,,Semberske novine'' su ušle u godinu jubileja – 40. godinu kontinuiranog informisanja građana Semberije, Majevice i Posavine. 

Morate priznati da je to jubilej kojim se nijedan medij na ovim prostorima ne može pohvaliti!

VAŠE SEMBERSKE NOVINE I INTERNET PORTAL SEMBERIJA INFO (www.semberija.info)