DJEČIJI VRTIĆ ,,ČIKA JOVA ZMAJ“, CENTRALNI OBJEKAT ,,MALI PRINC“


Vaspitanje i obrazovanje djece odvija se u skladu sa savremenim koncepcijama predškolskog vaspitanja i obrazovanja u svijetu. U svom vaspitno-obrazovnom radu koristimo razne pristupe što podrazumijeva stvaranje kvalitetnih odnosa i komunikacije između vaspitača, djece i roditelja’’, kaže direktor Dječijeg vrtića ,,Čika Jova Zmaj“ Slaviša Vujanović. Dječiji vrtić ,,Čika Jova Zmaj“ najstariji je vrtić u Bijeljini. Otvoren je 1961. godine u objektu pored Gradskog bioskopa, pod imenom ,,Hajrija Jahić“, a njegov osnivač je grad Bijeljina. Od malog vrtića sa tri grupe predškolaraca narastao je tokom 58 godina na vrtić s oko 500 djece.
   
-Početak rada sa djecom predškolskog uzrasta u našem gradu zabilježen je 1931. godine, a realizovale su ga majka i kćerka Hingl, dok se organizovani vid predškolskog vaspitanja sa poludnevnim boravkom počeo provoditi 1961. godine. Naziv ustanove bio je Dječije obdanište ,,Hajrija Jahić“. U novembru 1977. godine Bijeljina je dobila moderan, namjenski objekat sa osam radnih soba za cjelodnevni boravak djece. To je ovaj centralni objekat. Naziv naše ustanove se mijenjao. Pod nazivom Dječiji vrtić ,,Čika Jova Zmaj“ funkcioniše od 1994. godine. Danas se vaspitno-obrazovni rad odvija u pet objekata od kojih su tri u gradu i dva u seoskoj sredini, a ti objekti su odskora dobili i svoja imena, kaže Vujanović.

Kako precizira, Centralni objekat ,,Mali princ“, u Ulici Svetog Save broj 9, počeo je sa radom u februaru 1977. godine i kapacitet mu je oko 250 djece, a objekat ,,Radost“, u Ulici kneza Miloša broj 26, renoviran je i radi od septembra 2008. godine, kapacitet mu je 90 djece.  U septembru 2007. godine u Novom Naselju Janja, Ulica Nikole Tesle bb, počelo je sa radom vrtićko odjeljenje ,,Pačija škola“ koje ima kapacitet 25 djece, a u februaru 2011. godine, u sklopu Svetosavskog doma, u Dvorovima se otvara objekat ,,Sunce“ koje može da primi 70 mališana. Najmlađi objekat vrtića ,,Čika Jova Zmaj“ , objekat ,,Plavi čuperak“, otvoren je u septembru 2018. godine, u gradskoj mjesnoj zajednici Ledinci, a u svoje okrilje može da primi 100 mališana.

  


NAJTALENTOVANIJI

Prema ocjeni predstavnika svih predškolskih ustanova koje su učestvovale u projektu Dječiji svijet najtalentovaniji mališani predškolske ustanove ,,ČIKA JOVA ZMAJ“, CENTRALNI OBJEKAT ,,MALI PRINC“  su:

1. Angelina Samardžić
  

2. Marija Nikolić
 


 


3. Marija Glišić
  Vrtić kao podsticajno pedagoško okruženje

Od trenutka ulaska u centralni objekat Dječijeg vrtića ,,Čika Jova Zmaj“, objekta ,,Mali princ“, vidljivo je stvaranje podsticajnog ozračja u osmišljenom prostoru. Djeca, osim svojih soba, za igru i raznolike aktivnosti, koriste i ostale prostore vrtića (hodnike i sale) koje se, prema zamislima djece i vaspitača, pretvaraju u radionice, likovne ateljee, čitaonice, dvorce...Svuda su prisutni proizvodi dječijih istraživanja, raznovrsnih projekata, te zanimljivi likovni radovi. U prostorijama ovog vrtića mogu se vidjeti izložbe dječijeg stvaralaštva u različitim slikarskim tehnikama i materijalima.

–Raznolikom aktivnostima i izvan vrtića obogaćujemo iskustvo sve djece, kao što su, npr., posjeta pozorištu, muzeju, biblioteci, pijaci, šetnjama gradom, izletima na planinu, selo ili neki obližnji grad, a vodimo djecu i na sportske rekreativne programe. Među najvrjednije i djeci najveselije doživljaje spadaju priredbe koje organizujemo povodom praznika i važnih događaja. Naši mališani su nastupali ne samo pred drugarima i roditeljima našeg vrtića, već često i za širu javnost, ističe Slaviša Vujanović. 

U vrtiću ,,Čika Jova Zmaj“ svakodnevno rade na podizanju kvaliteta, prateći trendove, jer odavno je vrtić prestao da bude mjesto gdje se djeca samo čuvaju.

-U programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja akcenat u radu sa djecom je postizanje što veće socijalizacije i osamostaljivanja da bi se prevazišla separaciona kriza prelaska u školu, ali se ostvaruje i uticaj na ostale aspekte psiho-fizičkog razvoja djeteta, u prvom redu razvoj govora, fizičkog razvoja, razvoja mašte, stvaralaštva i kreativnosti, kaže Vujanović, naglasivši da je program rada propisalo Ministarstvo prosvete i kulture RS, a uz odobrenje Ministarstva u ovom vrtiću  imaju i specijalizovani program koji realizuju u saradnji sa Školom stranih jezika ,,Anglia“ i SEAL, a imaju i školu sporta koju realizuju u saradni sa Pedagoškim fakultetom.
Jedna od specifičnosti ovog vrtića je sadržajno i kvalitetno osposobljavanje stručnih radnika, čime se uspješno podiže nivo profesionalne kompetentnosti svakog pojedinca. Ovaj vrtić je i često mjesto susreta stručnih radnika ostalih predškolskih ustanova.

Pored toga, Dječiji vrtić ,,Čika Jova Zmaj“ već duži niz godina veliku pažnju posvećuje saradnji s roditeljima, a ta saradnja prerasta u partnersto. Saradnju ostvaruju počevši od svakodnevnih susreta i dogovora, preko roditeljskih sastanaka i individualnih konsultacija, kreativnih radionica, pa sve do druženja, zajedničkih izleta i svečanosti. U ovom vrtiću redovno postavljaju natpise i letke za roditelje kojima ih informišu, edukuju i savjetuju o razvoju i vaspitanju djece.

- Svojim iskustvom i znanjem na različite se načine otvaramo za društvenu zajednicu, a u budućnosti naš vrtić vidimo kao centar širenja podrške i znanja o djetetu otvoren ne samo za struku, već i za porodice sa područja našeg grada’’, kaže Slaviša Vujanović.