FOTOGRAFIJE MITRA SIMIKIĆA IZ BIJELjINE


Dokumentarne fotografije Mitra Simikića (32) iz Bijeljine nedavno su predstavljene na Prvoj retrospektivnoj izložbi bosanskohercegovačke fotografije, kao dio projekta Foto Galerije Jelićeva.

Sam autor za portal Semberija info kaže da je cilj ove izložbe, na kojoj su se pojavile i njegove fotografije, objedinjavanje i predstavljanje bosanskohercegovačkih fotografa i fotografija koje su dostigle jednu evoluciju u vremenu.

-Za sve nas, koji se bavimo  umjetničkom i dokumentarnom fotografijom, od velike je važnosti pripadnost nekom esnafu, udruženju, ,,zajednici fotografa”, koja će nas voditi ka usavršavanju okvira fotografskog medija, promovisati nove perspektive i otvarati nove stranice saradnje. Sve to može samo rezultirati još većim kvalitetom i stvaranjem šansi za izlazak na svjetsko tržište fotografije”.

Posmatrajući vizuelno i likovno stanovište, kada je u pitanju fotografija koju on stvara i koju stvaraju drugi bosanskohercegovački fotografi, Simikić kaže da su se i u ovom slučaju  vrednovali  različiti postupci fotografa prema fotografskoj umjetnosti.

-Fotografija, na neki način, jeste slika, ali, ta slika nije nastala klasičnim slikarskim metodama i postupcima. Mene je kroz ovo vrijeme najviše zanimala dokumentarna fotografija, fotografija sa idejom izražavanja emocija i percepcije ljudi, okruženja i situacija. Zanimale su me foto – priče u obliku serija i dugoročnih projekata, stvarne fotografije koje istražuju društvene vrijednosti. U posljednje vrijeme sve više koristim tu, takozvanu, uličnu fotografiju, kao dokumentarnu predstavu svakodnevice. Pokušavam da rekreiram stvarnost svojim vlastitim vizuelnim jezikom”.

Simikić je Odsjek grafičkog dizajna, kao osnovne studije, završio na Akademiji umjetnosti Slobomir P univerziteta, nakon čega je u Novom Sadu upisao i završio magistarske studije na Akademiji umjetnosti. Trenutno živi i radi u Bijeljini na otvorenim fotografskim projektima, a zaposlen je u jednom onlajn šopu, kao grafički dizajner, u marketing službi.

Semberija info