Danas je Međunarodni dan djece žrtava nasilja - Nažalost, mnoga djeca trpe nasilje


Međunarodni dan djece žrtava nasilja obilježava se danas, četvrtog juna. Ovaj datum je podsjećanje javnosti da mnoga djeca doživljavaju različite oblike nasilja, te naglašavanje važnosti zaštite djece i neophodnost zajedničkog angažmana u borbi protiv svih oblika nasilja nad djecom. 

To je i bio razlog zbog kojeg je 1983. godine UN inicirao obilježavanje ovog dana koji se, od tada, obilježava širom svijeta.

Nasilje nad djecom javlja se u različitim oblicima – zanemarivanje djeteta, fizičko zlostavljanje, psihičko nasilje, seksualno iskorištavanje, nasilje putem interneta, pri čemu je veliki problem što se ono često ne prepoznaje na vrijeme, pa izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu podrške i pomoći djetetu, tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinilaca.

Iako porodica ima primarnu ulogu u razvoju i odrastanju djeteta, nažalost, mnoga djeca upravo u porodici i u najranijoj dobi doživljavaju različite oblike zanemarivanja, povređivanja njihovih prava, ponižavanja i zlostavljanja. Nasilje koje djeca doživljavaju u porodici nikako nije odgovornost samo porodice, bez obzira što se događa unutar nje, već je to ozbiljan društveni problem. Starija djeca se često boje da prijave nasilje, dok ona najmlađa još nemaju pojam da je takvo nasilno ponašanje neprihvatljivo. Utoliko je odgovornost odraslih veća, jer je svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djeteta ozbiljna prijetnja odrastanju djeteta, jer ugrožava osnovno pravo djeteta – pravo na život i razvoj.

Osigurati osnovno pravo djeteta na poštovanje njegovog ljudskog dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, sprečavanjem svih oblika nasilja i zlostavljanja, nužan je preduslov za osiguravanje svih drugih prava djeteta.

Djeca imaju pravo na odrastanje u sredini koja pruža poštovanje i podršku i u kojoj nema nasilja, jer samo takva sredine podstiče razvoj ličnosti djeteta i stvara građane odgovorne i prema sebi i prema drugima.

Semberija info - V. Zelenović