Dragojević-Stojić: Dugove Fonda zdravstva novim zakonom će vraćati nezaposleni borci i honorarci


„Zakonodavac je propustio kada je već mijenjao zakon o zdravstvenom osiguranju da kategoriji nezaposlenih boraca pruži bezuslovno zdravstveno osiguranje jer zakonom kategorija boraca uopšte ne spada u 17 kategorija predviđenih novim zakonom koji imaju zdravstveno osiguranje“ – rekala je danas na pres konferenciji dr Maja Dragojević-Stojić, član Predsjedništva SDS.
 
„Ovih dana možemo vidjeti duge redove u filijalama Fonda zdravstvenog osiguranja RS kako u Banja Luci tako i u ostalim gradovima Republike Srpske.  Ono što je novo u novom Zakonu o zdravstvenom osiguranja je da će nezaposleni morati plaćati zdravstveno osiguranje u iznosu od 80 KM ukoliko primanja po članu domaćinstva  prelazi 520 KM“ – kazala je Dragojević-Stojić.
 
Ona je kazala da novi zakon o Fondu zdravstvenog osiguranja lišava besplatnog zdravestvenog osiguranja sve one koji primaju honorar koji prelazi 520 KM, odnosno i osobe koje rade na osnovu autorskih ugovora i ugovora o djelu.
 
„Tu prije svih mislim na saradnike u nastavi kao i veliki broj vaših kolega novinara koji su honorarno angažovani. Ove kategorije će morati sami da plaćaju zdravstveno osiguranje“ – rekla je Dragojević-Stojić u obraćanju novinarima.
 
Ona je istakla da su i zaposleni u zdravstvenim ustanovama svjedoci da čak i mnoge zdravstvene ustanove ne plaćaju doprinose pa se veoma često dešava da čak i ljekari nisu osigurani.
 
„Zdravstveni sistem je narušen zbog lošeg poslovanja, neekonomičnosti i velikog broja afera, a sve anomalije zdravstvenog sistema platiće oni koji su najmanje krivi, socijalne kategorije, nezaposleni borci i ljudi koji žive na ivici egzistenicje“ – naglasila je Maja Dragojević-Stojić.
 
 SDS - Sektor za politiku i medije