Društvo psihologa Republike Srpske: Stručni seminar posvećen djeci


Društvo psihologa Republike Srpske - podružnica za Semberiju i Majevicu, 5. i 6. oktobra održalo je stručni seminar „Dijete sa traumom: od prepoznavanja do pomoći". Seminar se održao u Centru za visoko obrazovanje Bijeljina-Pedagoški fakultet.

Cilj seminara je razumijevanje obrasca afektivne vezanosti kod traumatizovanog djeteta od strane stručnih radnika koji rade sa djecom, da bi se unaprijedio nivo njihovih profesionalnih kompetencija u kontaktu sa djetetom i na taj način smanjila vjerovatnoća pojave problema i nesporazuma u komunikaciji između djeteta i osobe koja o njemu brine, a u svrhu građenja odnosa i adekvatne pomoći djetetu.

Na seminaru su učestvovali zaposleni u sistemu socijalne zaštite, prvenstveno psiholozi i socijalni radnici koji su uključeni u zbrinjavanje i rad sa djecom, zatim psiholozi i pedagozi zaposleni u obrazovanju. Predavač je bio profesor Razvojne psihologije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti, dr Tatjana Stefanović-Stanojević.

Semberija info/O. Stjepanović