BIJELjINA JE SPREMNA DA DOČEKA ELEMENTARNE NEPOGODE: Civilna zaštita i Grad Bijeljina ulažu napore sa ciljem odbrane Semberije


 Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić i direktor Republičke uprave civilne zaštite Milan Novitović konstatovali su da bi Bijeljina i Semberija spremne dočekale elementarne nepogode, izražavajući nadu da se više nikada neće ponoviti stravične poplave koje su pričinile ogromnu štetu na ovom području.

U narednom periodu, kako je dogovoreno na sastanku, biće pokrenuti novi zajednički projekti ka brojnim institucijama, između ostalog ka Oružanim snagama BiH, Vladi RS, a sve sa ciljem odbrane Semberije i drugih lokalnih zajednica od elementarnih nepogoda.„Bijeljina je lokalna zajednica koja svojim primjerom i iskustvom prednjači u odnosu na druge lokalne zajednice. Njena iskustva trebamo da koristimo i mi u Republičkoj upravi civilne zaštite, a onda ta iskustva podijeliti sa ostalim lokalnim zajednica, naročito u slivu rijeka Drine i Save, istakao je Novitović.

On je izjavio da je Grad Bijeljina pozitivan primjer kako se racionalno za opremu i  ljudstvo koriste sredstva za ove namjene. „Smatram da su Grad Bijeljina i Republička uprava civilne zaštite opremljeni da spremno dočekamo svaki izazov i svaki potencijalni rizik, rekao je Novitović.

Planirano je da se formira nova jedinica za hitne intervencije na vodi, koja bi bila stacionirana u Bijeljini, ali bi, ukoliko bude potrebe, dejstvovala i na drugim područjima, a činili bi je profesionalci sa oko 24 čovjeka.

Mićić je rekao da Bijeljina u godišnjem budžetu planira sredstva za civilnu zaštitu, navodeći da  se radi na obuci pripadnika civilne zaštite na vodi, jer se „ne smije desiti poplava pa da se vidi šta nedostaje“.

„Grad Bijeljina ima dobro organizovanu civilnu zaštitu, dobre planove i dobro je opremljena. Strašne poplave su nam bila opomena da moramo biti spremi za elementarne nepogode, istakao je Mićić, dodajući da je za odbranu Semberije jako bitan Savski nasip.

Komentarišući da se ove godine desio veliki broj utapanja, gradonačelnik Mićić izjavio je da se mora više raditi na podizanju svijesti i većoj bezbjednosti. Prema njegovim riječima, u vezi sa pojedinim komentarima da Bijeljina nema uređene plaže, Mićić je rekao da je veoma  teško napraviti plaže uz obalu rijeke Drine, koja može da promijeni tok i za 24 časa. 

Semberija INFO/Z. Kusmuk