FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE: Obavještenje za djecu korisnike porodične penzije


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije da u toku mjeseca septembra i oktobra, za školsku 2019/2020. godinu, vrši obezbjeđivanje i evidentiranje potvrda o redovnom školovanju za djecu korisnike porodične penzije.

Za korisnike porodične penzije, djecu starosne dobi 15-19 godina (1.301  korisnik)  potvrdu o redovnom školovanju  potrebno je dostaviti do 20. septembra 2019. godine.

Za korisnike porodične penzije, studente, djecu starosne dobi 19-26 godina (2.234 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju potrebno je dostaviti  do 23. oktobra 2019. godine, o čemu će Fond  uputiti poziv i početkom narednog mjeseca.

Fond PIO poziva korisnike porodične penzije da blagovremeno dostave školske potvrde u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO, kako bi se isplata porodične penzije mogla nastaviti neometano i bez prekida..

O obavezi dostavljanja potvrde o školovanju Fond   korisnike  obaviještava i putem pisane poruke  na čeku prilikom  isplate penzije za avgust 2019. godine, kao i na čeku prilikom isplate naredne penzije za septembar.
Nedostavljanje  potvrde o redovnom školovanju, u navedenom roku, predstavlja da se  dijete-korisnik porodične penzije više ne nalazi  na redovnom školovanju, nakon čega se vrši obustava isplate.

U okviru  zakonskog postupanja Fond PIO za dostavljene  školske potvrde zadržava pravo da izvrši provjeru ispravnosti kod  škole ili fakulteta, kao izdavaoca tog dokumenta.

Fond PIO RS