JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU: Redovna isplata prava na dodatke i pomoć za djecu :: Semberija INFO ::

 

JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU: Redovna isplata prava na dodatke i pomoć za djecu


Redovna  isplata  prava   na   dodatak  na  djecu,  prava na  materinski  dodatak,  prava   na   pomoć   za   opremu   novorođenčeta,   prava   na pronatalitetnu   naknadu  za  trećerođeno  i  četvrtorođeno  dijete  i  prava  na  naknadu roditelju – njegovatelju   ili   njegovatelju za mjesec novembar 2022. godine  počela je danas, 06. decembra 2022. godine.
 
 Novembarska isplata dodatka na djecu obuhvata 21.292  djece, odnosno 12.102 korisnika – roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.553.340,40 KM. Materinskim dodatkom za mjesec novembar obuhvaćene su 4.864 majke-porodilje, a za isplatu ovog prava je izdvojeno 1.969.920,00 KM.

 Danas je počela i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 146 majki/porodilja, odnosno 122 trećerođene i 31 četvrtorođeno dijete. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 87.150,00 KM. Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 373.500,00 KM za 733 porodilje/majke, odnosno 747 djece/novorođenčadi.

            Isplatom za mjesec novembar za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojeno je ukupno 358.560,00 KM,  za ukupno 664 roditelja/njegovatelja.

            Na osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva za mjesec novembar izdvojeno je i isplaćeno 6.028.075,37 KM.
 
           Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.


JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU REPUBLIKE SRPSKE