Samo Bijeljina i još tri grada imaju uređaje za prečišćavanje otpadnih voda


Otpadne vode iz naselja i gradova u RS se ne prečišćavaju, već se preko kanalizacionih kolektora direktno ispuštaju u vodotoke, a uređaji za prečišćavanje otpadnih voda izgrađeni su samo u Bijeljini, Trebinju, Bileći i Čelincu, potvrđeno nam je iz Inspektorata Srpske.

U funkciji je, dodaje se, i nekoliko manjih uređaja koji tretiraju urbane otpadne vode sa pojedinih dijelova naselja, a u toku je izgradnja nekoliko uređaja. 

“U oblasti zaštite voda, dugogodišnji problem koji je i dalje prisutan, predstavlja nepostojanje prečistača. Naime postojeći uređaji za prečišćavanje otpadnih voda su djelimično ili potpuno van funkcije, a izgradnja novih ide sporo jer je uslovljena finansijskim mogućnostima”, rekli su portalu InfoBijeljina iz Inspektorata RS.

Takođe, kako ističu, jedinice lokalne samouprave nisu donijele programsku dokumentaciju i lokalnu regulativu za sanitarnu zaštitu izvorišta, upravljanje komunalnim otpadom, rješavanje otpadnih voda u naseljima u kojima nema javne kanalizacije  i drugo.

Republička vodna inspekcija kontroliše zaštitu voda, zaštitu od voda, uređenje vodotoka, te korišćenje voda. 

“U ovoj godini republička vodna inspekcija izvršila je 360 kontrola, od čega je 70% izvršeno u oblasti zaštite voda”, rekli su iz Inspektorata RS, te dodali da su, od ukupnog broja kontrola, propusti utvrđeni u 140 slučajeva, pa je subjektima naloženo otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, dok su zbog počinjenih prekršaja izrečene kazne u vrijednosti većoj od 36.000 KM i podneseno je šest prekršajnih prijava nadležnim sudovima. 

Od ukupnog broja kontrola u oblasti zaštite voda izvršeno je preko 250 kontrola kojima su obuhvaćeni različiti objekti, kao što su: benzinske pumpne stanice, pilane, klaonice, različiti proizvodni pogoni, fabrike betona, drvoprerađivačka industrija i drugi. U ovoj oblasti propusti su se najčešće odnosili na neposjedovanje vodne dozvole, nepoštivanje uslova iz vodne dozvole, neadekvatan tretman otpadnih voda i drugo.

Info Bijeljina