BICIKL JE UVIJEK BIO VIŠE OD PREVOZNOG SREDSTVA


Bicikl je od samog nastanka do danas ostao fenomen, način prevoza koji je uvijek u trendu. Neiscrpna je inspiracija mnogih umetnika, istraživača i naučnika.

U proljeće 2018. godine  Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 3. juni Svjetskim danom bicikla, kada je ambasadorka Turkmenistana Aksoltan Atajeva predstavila nacrt Generalnoj skupštini uz podršku 56 zemalja.

,,Biciklističkom“ rezolucijom sve države su pozvane da obilježavaju, promovišu i sarađuju na obilježavanju Međunarodnog dana bicikla i da biciklu posvete pažnju u razvojnim strategijama i uključe ga u međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne razvojne politike i programe.

Rezolucijom koja je usvojena 2018. godine ističu se prednosti bicikla kao “jednostavnog, pouzdanog, dostupnog, čistog i ekološki održivog načina prevoza, te priznanje biciklu kao sredstvu razvoja, podsticanja kreativnosti i društvene uključenosti zbog omogućavanja pristupa obrazovanju, zdravlju i sportu“.

Ne postoji mjesto na planeti gdje se bicikl ne koristi. U mnogim zemljama je dio tradicije i kulture. 
Bicikl danas nije samo zadovoljstvo, nego postaje i potreba. Vožnja bicikla je dobra za našu kondiciju i zdravlje, a sa ekološkog aspekta prihvatljiv je način prevoza.

Semberija info (M. Rešidović)