Uradite pregled dok nemate simptome: Izaberi život i pobijedi stid


Evropska sedmica prevencije karcinoma grlića materice pokrenuta je još 2007. godine od strane Evropske asocijacije za borbu protiv cervikalnog karcinoma i od tada se obilježava u posljednoj sedmici januara svake godine.

Cilj ove aktivnosti je podizanje svijesti javnosti, a posebno žena, ali i njihovih partnera o važnosti redovnih ginekoloških pregleda, vakcinacija protiv Humanog papiloma virusa (HPV-a), te brige za vlastito zdravlje.

- Informisanje o simptomima, uzrocima bolesti, načinima prevencije, te povećanje broja žena koje obavljaju kontrolni ginekološki pregled s PAPA testom pravi je put ka unapređenju reproduktivnog zdravlja žena, smanjenju stope oboljevanja  i umiranja ženskog stanovništva. Osim jednostavne, jeftine i pouzdane dijagnostike, te savremenih otkrića o načinu nastanka i relativno sporog rasta i širenja, još se ne može biti zadovoljno dostignutim nivoom znanja, posebno kod mladih, o načinima prevencije i mogućnostima ranog otkrivanja.

Početni stadijum raka grlića materice ne boli, simptomi su rijetki i nespecifični, tj. mogu da ih izazovu i drugi uzroci. Sve žene, u dobi od 20 do 65 godine života trebalo bi da idu na redovne preglede. U početku pregled bi se trebao raditi jednom godišnje. Nakon dva uzastopna negativna Papa testa, tj. urednog  nalaza pregledi bi se trebali obavljati svake tri godine. Zlatni standard u borbi protiv raka grlića maternice je redovan, bezbolan ginekološki pregled tokom kojeg se uzima bris sa grlića materice (PAPA test), te vakcinacija protiv humanog papiloma virusa (HPV) za adolescentice'', ističe dr  specijalista Elma Kuduzović, šef Odjeljenja za promociju zdravlja u INZ.