​UGLjEVIK:  U TOKU KONKURS ZA DODJELU NOVIH 40 STIPENDIJA


Opština Ugljevik u ovoj školskoj godini 2019/2020 stipendiraće 40 novih studenata.

„Konkurs za dodjelu stipednija je u toku i trajaće do 13. novembra. Pravo na konkurs imaju svi redovni studenti za ovu školsku godine prvog ciklusa studija koji su prvi put upisali odgovarajuću godinu studija i koji se školuju na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, BiH i Srbiji, čije je prebivalište na području opštine Ugljevik i čija porodica živi na teritoriji ove opštine najmanje godinu dana“, rečeno je u Odsjeku za odnose sa javnošću opštine Ugljevik.Za novih 40  studenata stipendije će se dodjeljivati 10 mjeseci u godini, počev od oktobra, visina stipednije iznosiće  150 KM za studente koji su u prethodnoj godini imali prosjek od 6.5 do 8.4 a za studente koji su imali prosjek ocjena u prethodnoj godini 8.5 i više visina stipendije će iznositi 170 KM, pod uslovom da su položili sve ispite iz te godine, navodi se u saopštenju.

Djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od  prve  do pete  kategorije i učenici  generacije, kao i studenti sa posebnim potrebama dobijaće stipednije do kraja školovanja pod uslovom da svake godine dostavljaju potvrde o upisu u narednu akademsku godinu.

Iz budžeta opštine Ugljevik za studentske stipendije prethodne školske godine ukupno je izdvojeno 30.000 KM.

Opština Ugljevik