SEDMI OPŠTINSKI SABOR PARTIJE DEMOKRATSKOG PROGRESA BRČKO


Sedmi opštinski  Sabor Partije demokratskog progresa Brčko održaće se u četvrtak 12. septembra 2019. godine, sa početkom u u 19 časova, u Hotelu "Jelena" u Brčkom.

Portal Semberija INFO prenosi vam Dnevni red ovog Sabora:

1. Otvaranje Sabora 

2. Izbor radnih tijela Sabora:
    a) izbor Radnog Predsjedništva
    b) izbor zapisničara i dva ovjerivača
    v) izbor Verifikacione komisije
 
3. Obraćanje gostiju
 
4. Izvještaj Verifikacione komisije
 
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Opštinskog odbora PDP Brčko za period
    novembar 2015. – septembar 2019. godine
 
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o unutrašnjoj organizaciji i radu Opštinskog 
    odbora PDP Brčko
 
7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izboru članova Opštinskog odbora PDP Brčko
 
8. Obraćanje predsjednika Partije demokratskog progresa
 
9. Završetak rada Sabora