VLADA NA VANREDNOJ SJEDNICI ODOBRILA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI BUDžETA ZA 2022. GODINU :: Semberija INFO ::

 

VLADA NA VANREDNOJ SJEDNICI ODOBRILA PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI BUDžETA ZA 2022. GODINU


Foto
Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 21. vanrednoj sjednici odobrila je Prijedlog odluke o izmjeni Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. godinu gdje je budžet uvećan za 37.327.763,39 KM od čega se na uvećanje prihoda odnosi 16.120.000,00 KM, a na uvećanje finansiranja 21.207.763,39 KM.
 
Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Esed Kadrić kazao je da se u prijedlozima Vlade nalazi i prijedlog za osiguranje dodatnih sredstva za rad Policije Brčko distrikta BiH u iznosu od oko 300.000,00 KM.
 
„Takođe, imali smo i jednu intervenciju koja se odnosi na realizaciju finansijskog plana za Radio-novinsku i izdavačku ustanovu „Radio Brčko“ i u pitanju je iznos od nepunih 100.000,00 KM. Tu je i subvencija privatnim preduzećima u skladu sa Zakonom o podsticaju u privredi Distrikta 1.500.000,00 KM, podsticaj u poljoprivredi po zahtjevima iz 2022. godine 2.500.000,00 KM. Uradićemo i jednu subvenciju poljoprivrednim proizvođačima za dodatni usjev kukuruza u iznosu od 400.000,00 KM, praktično platićemo sjemenski kukuruz, s obzirom na to da je ova kultura najviše stradala tokom ljetnih suša“, kazao je Kadrić.
 
On je dodao da je određen i transfer prema JZU „Zdravstveni centar Brčko“ u iznosu od  1.500.000,00 KM. „Podsjetiću da smo imali zapošljavanje novih ljekara, s obzirom na to da smo na specijalizaciju poslali jako puno ljekara koje smo praktično zaposlili u zdravstveni sektor“, naglasio je Kadrić.
 
Gradonačelnik je istakao i najznačajnije kapitalne projekte koji su planirani izmjenom budžeta.
 
„Tamo gdje imamo građevinsku dozvolu za vodosnabdjevanje u sektoru komunalne infrastrukture radili smo intervencije na projektima vodosnabdjevanja i izdvojili smo preko milion maraka. Izdvojio bih veće pozicije, a to su MZ Grbavica, Donji Rahić, Stanovi i Rašljani. U međuvremenu ćemo riješiti i sve neophodne pripreme za početak izgradnje glavnog transportnog cjevovoda koji će obezbijediti kontinuirano vodosnabdjevanje gradske zone. Takođe, na intervenciju Odjeljenja za javne poslove nalazi se i prijedlog rekonstrukcije puta Brčko – Cerik na dionici „bukvičkog brda“ koji je u lošem stanju. Za tu namjenu predloženo je 950.000,00 KM“, kazao je Kadrić.
 
On je istakao da je Vlada iz sredstava koje je obezbijedila za ovaj rebalans planirala i pet miliona maraka za nastavak izgradnje Gradskog stadiona.
 
„Naš cilj je da do kraja mandata ove vlade potpuno zatvorimo finansijsku konstrukciju izgradnje Gradskog stadiona. Uz ovaj prijedlog od pet miliona maraka nama će nedostajati još samo 4 i po miliona da bismo u potpunosti obezbijedili sredstva za izgradnju stadiona čija dinamika radova ove faze, koju imamo preko 7 miliona maraka, ide zadovoljavajućim tempom i očekujemo da do šestog mjeseca naredne godine možemo stvoriti uslove da se nastavi sa narednom fazom“, istakao je Kadrić.
 
Gradonačelnik je istakao i postojanje novog projekta koji se odnosi na centralizovanu klimatizaciju objekta Bolnice i Doma zdravlja kao i da će dodatnih sredstava biti i za nastavak restauracije gradskih fasada i rekonstrukcije objekata koji su pod kulturno-istorijskom zaštitom.
 
„U planu smo da obezbijedimo i nekoliko rasprava, odnosno javne rasprave koje će obezbijediti da predstavnici građana, civilnog sektora, udruženja i drugi daju svoje mišljenje na prijedloge Vlade“, kazao je Kadrić.
 
Svi prijedlozi Vlade proslijediće se i u skupštinsku proceduru gdje će biti prezentovani.