SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA: SUTRA O REBALANSU BUDžETA I O NACRTU ODLUKE O BUDžETU ZA NAREDNU GODINU :: Semberija INFO ::

 

SKUPŠTINA GRADA BIJELjINA: SUTRA O REBALANSU BUDžETA I O NACRTU ODLUKE O BUDžETU ZA NAREDNU GODINU


Odbornici Skupštine grada, na sedamnaestoj sjednici zakazanoj za 7. decembar, razmatraće Prijedlog odluke o izmjeni odluke o budžetu grada-rebalansu za 2022. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni odluke o izvršenju budžeta za 2022. godinu, Nacrt odluke o budžetu za 2023. godinu i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine.

Pred odbornicima će se naći i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o posebnoj novčanoj nagradi radnicima u oblasti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji pružaju usluge kovid pacijentima. Za radnike bijeljinskog Zavoda za transfuzijsku medicinu, Internacionalnog dijaliza centra - Područna jedinica Bijeljina i Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, kako je navedeno u odluci o posebnoj novčanoj nagradi zdravstvenim radnicima, utvrđuje se posebna novčana nagrada od 656 KM bruto za svakog radnika.

Takođe, među 26 tačaka dnevnog reda, pred odbornicima će se naći Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o nagrađivanju volonterskog aktivizma, kao i o kriterijumima i postupku za dodjelu novčane pomoći udruženjima i fondacijama.

Odbornici će, između ostalog, raspravljati i o Informaciji o stanju zdravstvene zaštite neosiguranih lica, o stanju u kulturi i aktivnostima na unapređenju rada u oblasti kulture, o stanju prava djeteta na području grada, te o Prijedlogu izmjene programa koriščenja sredstava prikupljenih na računu posebnih namjena po osnovu prihoda od boravišne takse za 2022. godinu.