Okrugli sto „Prevencija povrede dječijih prava i bezbijednosti na internetu“ :: Semberija INFO ::

 

Okrugli sto „Prevencija povrede dječijih prava i bezbijednosti na internetu“


U Bijeljini je večeras održan Okrugli sto pod nazivom „Prevencija povrede dječijih prava i bezbijednosti na internetu“.

Okrugli sto se održava u sklopu projekta čiji je cilj unapređenje dječijih prava u BiH, a koji je počeo je da se provodi prethodne godine. U okviru njega pokušavaju se naći rješenja za najveće probleme vezane za prava djece u BiH, poput nedostatka efikasnog mehanizma saradnje izmedju nevladinih organizacija i institucija države, kao i nedostatka glasa djece o odlukama koje se odnose na njih.Projekat se provodi i u Bijeljini, gdje je osnovana CAY grupa mladih koja se bavila prikupljanjem podataka o dječijim pravima, sa osvrtom na zaštitu na društvenim mrežama u osnovnim i srednjim školama u Bijeljini.Sljedeći korak jeste prezentacija rezultata i davanje kolektivnih rješenja za smanjenje rizika povrede dječijih prava i sigurnosti na društvenim mrežama.
 
Cilj ovog okruglog stola jeste da okupimo institucije od značaja u našoj lokalnoj zajednici koje se bave pitanjima mladih. Moramo se svi zajedno potruditi, da radimo na prevenciji nasilja na društvenim mrežama. Jedan od ciljeva može biti i to, da zajednički dođemo do rješenja na koji način se u školama možemo baviti ovom problematikom, odnosno da u okviru školskog programa uvrstimo pojedine segmente koji će unaprijediti zaštitu djece na internetu”,rekao je Mladen Đurić, medijator projekta.

Ovaj projekat realizuju organizacija Naša djeca Sarajevo i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a uz finansijsku pomoć Evropske unije i World vision BiH.
 

Semberija info