PREDSTAVLjEN PROGRAM USAID-A: RAZVOJ RADNE SNAGE I VEĆI PRISTUP TRŽIŠTIMA


U saradnji gradskog Odjeljenja za privredu i USAID-a, u srijedu 17. jula, u prostorijama Gradske uprave Grada Bijeljina održana je prezentacija USAID programa ,,Razvoj radne snage i veći pristup tržištima" (Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).
 
Javni poziv u okviru ovog Programa fokusiran je na osposobljavanje radne snage, pristup tržištu i kvalitetu proizvoda za kompanije iz sektora metala, drveta i tekstila/obuće putem bespovratnih sredstava (grantova).
 
Prisutni predstavnici 21. preduzeća iz Bijeljine su imali priliku da saznaju sve detalje o načinu i uslovima prijave, iznosima koji stoje na raspolaganju aplikantima i kriterijumima koji se moraju ispuniti.
 
Projekat podrške namijenjen je malim i srednjim preduzećima u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj, registrovanim za obavljanje proizvodnih djelatnosti u sektorima drvoprerade, metaloprerade i tekstila/obuće, za sufinansiranje nekoliko aktivnosti:
 
- obuku radne snage kroz programe dokvalifikacije, prekvalifikacije ili kroz angažman konsultanata/trenera za određenu oblast,
 
- uvođenje, sertifikaciju ili resertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom i/ili proizvoda,
 
- pristup tržištima, odnosno aktivnosti koje će direktno uticati na povećanje obima prodaje i izvoza (izrada promotivnih materijala, izlaganja na sajmovima, B2B i slično).
 
Sredstva Projekta podrške u ukupnom iznosu od 202.000 KM su obezbijeđena kroz ugovore sa USAID projektom ,,Razvoj radne snage i veći pristup tržištima" i Ministarstvom industrije energetike i rudarstva Republike Srpske.

Rok za dostavu prijava je 31. august 2019. godine u 16 časova.