BIJELjINA MEĐU ZAGAĐENIJIM GRADOVIMA :: Semberija INFO ::

 

BIJELjINA MEĐU ZAGAĐENIJIM GRADOVIMA


Indeks zagađenja vazduha u Bijeljini je u ponedjeljak naveče iznosio 527, prema mjerenjima PurpleAir, što nije nikakvo iznenađenje, ima li se u vidu činjenica da se u užem centru grada nalazi kotlovnica Gradske toplane, te da je u najužem centru grada tokom zime aktivno dvadesetak ložišta u stambeno - poslovnim objektima.

Mladen Krasavac, direktor bijeljinske Gradske toplane, kaže da se gradska toplana, zbog eksplozivnog širenja grada, koja je osamdesetih godina prošlog vijeka izgrađena kao industrijsko postrojenje  za potrebe tadašnje Fabrike namještaja „Stolar“,  bila na gradskoj periferiji, u međuvremenu je oko sebe dobila brojne novoizgrađene stambene objekte i, praktično, našla se, ni kriva, ni dužna, u širem gradskom jezgru.

„Gradska toplana jeste najveći zagađivač, ali nije jedini. Puno je manjih kotolovnica u gradu. Mi imamo sistem za prečišćavanje lebdećih čestica i taj filter se održava u ispravnom stanju. S druge strane, veliki broj privatnih stambenih objekata koristi ugljevički ugalj za loženje koji ima veliku koncentraciju sumpora. Taj ugalj je za većinu građana najjeftiniji energent. Za ozbiljniju rekonstrukciju toplane i priključenje većeg broja potrošača na gradsku toplovodnu mrežu neophodno je obezbijediti znatno veća sredstva. U fazi smo iščekivanja priključenja Bijeljine na gas, tako da bi to moglo biti rješenje za smanjenje aero zagađenja u gradu“, ističe Krasavac.

Semberija info