BIJELjINA: U 2020. GODINI ODJAVLjENO 185 PREDUZETNIČKIH RADNjI – NAJVIŠE IZ OBLASTI UGOSTITELjSTVA I TRGOVINE :: Semberija INFO ::

 

BIJELjINA: U 2020. GODINI ODJAVLjENO 185 PREDUZETNIČKIH RADNjI – NAJVIŠE IZ OBLASTI UGOSTITELjSTVA I TRGOVINE


Foto: B.Petričević
Prema podacima Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina, u protekloj godini, u oblasti referata za preduzetničku djelatnost, zaprimljeno je 1.338 zahtjeva i svi su okončani u zakonom propisanom roku.
 
Tokom 2020. godine izdato je 257 odobrenja za rad u okviru preduzetničke djelatnosti, što je 35 više nego prethodne godine.
 
Takođe, u istom periodu stalno je odjavljeno 185 preduzetničkih radnji, najviše iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, što je 29 manje nego prethodne godine. Privremeni prestanak rada  prijavilo je 253 preduzetnika, odnosno 156 više nego prethodne godine. Posljednjeg dana 2020. godine, u statusu privremene odjave djelatnosti nalazilo se 88 preduzetnika, dok je prošle godine taj broj iznosio 42.
 
“Glavni razlozi za odjavu rada preduzetnika, kao i privremeni prestanak obavljanja djelatnosti, prouzrokovani su višom silom zbog epidemije virusa korona. Ostali razlozi za odjavu rada preduzetnika su nerentabilnost poslovanja izazvana nedostatkom posla, visokim obavezama, visokim cijenama energenata, skupim kreditima, slabom kupovnom moći stanovništva i nelojalnom konkurencijom velikih preduzeća i trgovačkih lanaca, kao i odlazak u inostranstvo”, rekli su za portal Dešavanja u Bijeljini iz Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina.
 
Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti propisao je mogućnost preduzetnicima da privremeno prestanu sa radom u skladu sa zakonom.
 
“Nakon isteka roka za privremeni prestanak, preduzetnici su dužni da podnesu prijavu o ponovnom početku obavljanja djelatnosti u roku od osam dana po isteku privremenog prestanka obavljanja djelatnosti. Preduzetnicima koji ne izvrše ovu obavezu u propisanom roku, registracioni organ jedinice lokalne samouprave rješenjem će utvrditi prestanak obavljanja djelatnosti i brisati preduzetnika iz registra. Po tom osnovu tokom šest mjeseci ove godine, po službenoj dužnosti odjavljeno je 36 preduzetnika”, objašnjavaju iz Odjeljenja za privredu Grada Bijeljina.
 
Na kraju godine broj aktivnih preduzetnika je 1.866, što je 12 više nego u 2019. godini.
 
Porast broja aktivnih preduzetnika ostvaren je u sektorima zanatstva, intelektualnih usluga – agencija i ostalih usluga. Smanjenje broja aktivnih preduzetnika u odnosu na 2019. godinu, zabilježeno je u djelatnostima trgovine, saobraćaja i ugostiteljstva. U godinama iza nas primat u broju registrovanih djelatnosti je imala trgovina, a sada je to zanatstvo.
 
Posmatrajući kvantitativne pokazatelje za posmatrani period, a imajući u vidu otežane uslove poslovanja izazvane pandemijom virusa korona, može se zaključiti da preduzetnici pokušavaju da opstanu na tržištu i ne odjavljuju djelatnost u značajnijem broju, tako da je broj registrovanih u prethodnoj godini veći od broja odjavljenih preduzetnika.
 
(desavanjaubijeljini.com)