UG OTAHARIN: SPORTOM DO DRUŠTVENIH PROMJENA I OBRAZOVANjA :: Semberija INFO ::

 

UG OTAHARIN: SPORTOM DO DRUŠTVENIH PROMJENA I OBRAZOVANjA


Danas je Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma „Otaharin“ održalo završni događaj u Sportskoj dvorani "Budućnost", koji su organizovali u okviru projekta "Društvena uključenost kroz timske sportove i obrazovanje: Sportom za razvoj".

Udruženje "Otaharin" je 2016. godine započelo realizaciju projekta "Sportom do društvenih promjena i obrazovanja" i ove godine okuplja 70 romske i neromske socijalno ugrožene djece, kao i 48 roditelja za koje su posebno osmišljene radionice pozitivnog roditeljstva, sa ciljem da se utiče na podizanje kvaliteta života svih porodica uključenih u projekat."Sam sportski program ima jedan inovativni pristup u inkluziji djece i pod tim se podrazumijeva da djeca ne dobijaju samo sportske vještine, već se kroz ovaj projekat prati i njihovo učešće i uspjeh u školi. Pored toga, dobijaju i određene društvene vještine koje su im neophodne kako bi sutra na najbolji način bili uključeni u društvo. Kroz ovaj projekat smo imali priliku da vidimo kako ova djeca rastu i razvijaju se i koliko je ovaj projekat njima važan. Važno je napomenuti da je ovaj projekat dobio nagradu od strane UEFA za najbolji projekat koji promoviše inkluziju, a, takođe, je dobio nagradu od Evropske komisije za najbolji projekat u Bosni i Hercegovini koji promoviše inkluziju Roma", rekla je programska direktorica UG "Otaharin" Bojana Jovanović.

Ona je dodala da se projekat danas implementira uz finansijsku podršku Saveznog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke, CARE DEUTSCHE LUXEMBURG i HUMUS Fondacije kroz projekat „Društvena uključenost kroz timske sportove i obrazovanje: Sportom za razvoj“.Snežana Gajić, koordinator dnevnog centra za djecu koja žive i rade na ulici i koordinator spomenutog projekta, istakla je da je od 2016. godine kroz projekat prošlo više od 240 djece.

"Ovaj projekat poslužio nam je kao alat da uz pomoć fudbala djecu naučimo kako da se ponašaju jedni prema drugima i kako da se ponašaju prema nekome ko je drugačiji. Djeca koja su korisnici ovog projekta, korisnici su i dnevnog centra. Projekat spaja nekoliko različitih kategorija, a to su dnevni centar, škola i fudbal. Svako dijete je moralo da ispoštuje uslov redovnosti u dnevnom centru, u školi i na treninzima. Kohezijom te tri stvari dobijamo dijete koje je redovno u školi, a to je ono što je nama najbitnije", rekla je Gajićeva.

Semberija info - Lj. Božić