Đaci novinari javljaju


U okviru MOI održano je takmičenje  u Osnovnoj školi ,,Radojka Lakić’’ 27.02.1986. godine.
Na takmičenju je učestvovalo osam muških i pet ženskih ekipa.

Prvo mjesto u muškoj konkurenciji zauzela je ekipa Osnovne škole ,,Lazo Stojanović Lazić’’ iz Gornjeg Dragaljevca. U ekipi škole su bili: Jovica Stević, VIII -1, Zoran Petrović, VI-1 i Radan Petrović VIII-1 razrred.                                                                      
                                                                                                
Manojlović Željko VIII-1
OŠ ,,Lazo Stojanović - Lazić’’
,,Semberske novine’’, 1. april 1986. godine