Minimizizira se uloga Agrarnog fonda. :: Semberija INFO ::

 

Minimizizira se uloga Agrarnog fonda.


Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Obzirom da su u proteklih 10 dana, iz Kabineta gradonačelnika Ljubiše Petrovića i Odjeljenja za poljoprivredu , u javnost plasirana dva saopštenja, da su u sebi sadržavala neutemeljene tvrdnje sa namjerom minimiziranja rada Agrarnog fonda i elementima diskreditovanja odgovornih lica u njemu, a do to sve ustvari ima funkciju opstrukcije donošenja Pravilnika i da od toga najveću štetu imaju naši poljoprivredni proizvođači, kao odgovorni direktor Agrarnog fonda uputio sam prijedlog najboljeg rješenja za sve. A, naročito za poljoprivrednike!

Predložio sam još jedan sastanak sa udruženjima poljoprivrednika i prolazak kroz neusaglašene dijelove Pravilnika!

Dopis koji sam uputtio Odjeljenju za poljopriveru Gradske Uprave Bijeljine, dostavljam vam u cjelosti :

Dopis od 13.05.2022.godine ste naslovili kao Mišljenje, a u samom tekstu faktički nalažete šta bi trebalo izmjeniti u prijedlogu Pravilnika o načinu i uslovima podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji u 2022.godini . Obzirom da od početka izrade Pravilnika postoji izrazito izražena doza nametanja uslova u Pravilniku , da se neki od uslova proturaju kao usaglašeni, a nisu ni spominjani na javnim raspravama sa udruženjima ( 0,03 KM/kg podsticaj za pšenicu , 200 KM po komadu za tov junadi ... ) , da se tendenciozno i paušalno izlazi u javnost kako Agrarni fond protežira uslovima Pravilnika velike proizvođače i izraženo koriste mediji za pritisak na Agrarni fond da bezrezervno prihvati vaše uslove, gdje prije svega mislim na medijski istup od 06.05.2022.godine kada je javnosti od strane gradonačelnika i vašeg odjeljenja iznijet izgled budućeg Pravilnika bez ikakvog usaglašavanja sa Agrarnim fondom i sa stavkama koje nisu bile na javnoj raspravi , smatram da se trenutno sa vaše strane pokušava minimizizirati uloga Agrarnog fonda.

Takođe, više puta je ponovljeno i sa vaše i sa naše strane da je interes poljoprivrednika najvažniji i da ove nesuglasice oko uslova u Pravilniku mogu samo da njima da naštete, stoga  predlažem sledeće: U toku ove sedmice da se po već ustaljenom receptu sazove sastanak sa udruženjima poljoprivrednika i Pravilnik ponovo razmotri u pojedinim dijelovima.


Direktor Agrarnog fonda
dipl.ing.maš. Zlatan Lazarević