EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.06.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 22.06.2021.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
Bijeljina
(Pelagićevo)
TS KovačevićiJedan NN izlaz:
Gajići
10:0014:00
UgljevikTS Tutnjevac 1Jedan NN izlaz – br. 1
 
11:3014:00
Ugljevik (Lopare)TS Tobut - JovićiKompletna TS08:3014:00
VlasenicaDV 10 KV Šekovići iz MHE Tišča i DV 10 KV Vlasenica iz ČTS 35/10 KV ŠekovićiTP Sučani 2, Benzinska pumpa, Bjelašnica, Strmica, Tupanari, Plazače, Jakovice, Milić Pelet, Jakovice 2, Vrelo 1, Tišča 3, Tišča 1, Tišča 2, Stolar, Bukoprom, Bukoprom 2, Drinjača, Mrkojević Polje, Jeftići, Jasen, Luke, Klještani, Dole, Brda i Trnovo. Ugovorni kupci : Bukoprom DOO, Milić Pelet DOO i Drinjača DOO09:0009:30
VlasenicaDV 10 KV Šekovići iz MHE Tišča i DV 10 KV Vlasenica iz ČTS 35/10 KV ŠekovićiTP Rača, Dragasevac 2, Mišari 2, Mišari, Garići, Đurići, Grabovica, Dragasevac 1, Simići 2, Simići 1, Simići 3, Stevanovići i Simanići. Ugovorni kupci: Iveks DOO, Eko Plast DOO i Alusistemi DOO09:0014:30
BratunacDV 10kV Bratunac1 Avdagića njive, Brezak, Magašići, Glogova, Ježestika i Kravica09:0014:00
ZvornikTS KusonjeNN Izlaz prema Kusonjima09:0014:00
ZvornikTS Čelopek 4NN Izlaz prema Brdu09:0014:00