Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za četvrtak 04.06.2020. godine


Evidencija planiranih prekida u isporuci električne energije za četvrtak 04.06.2020. godine.