EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 02.10..2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
02.10.2019BijeljinaTS Grabici 1Jedan NN izlazSanacija NN mreže.09:0011:00
02.10.2019BijeljinaTS Univerzal 2Jedan NN izlaz: ulica Majke JevrosimeIzrada priključka.10:3012:30
02.10.2019.     UgljevikTS Glinje    NN izlaz 2   Sanacija NN mreže            08:3010:30