EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK 02.09.2019.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PONEDJELjAK  02.09.2019.