EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.08.2019. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 28.08.2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
 28.08.2019BijeljinaTS Ledinci 2Jedan NN izlaz:dio ul.Račanska,ul.MoskovskaIspitivanje VN kabla.         08:0009:00
 28.08.2019BijeljinaTS  Gradac 1Jedan NN izlaz:Zamjena NN stuba.         08:0011:00
 28.08.2019BijeljinaTS  Dvorovi-centarJedan NN izlaz:prema AnajištuRasjeka rastinja pored NN mreže.         08:0009:00
 28.08.2019BijeljinaTS  Višnjićeva 4Jedan NN izlaz: dio ul.Jovana KroštanskogIzrada priključka.         08:0011:00
 28.08.2019BijeljinaTS  Tuzlanska cesta 1Jedan NN izlaz: ul.Ive GarašaninaIzrada priključka.         12:0014:00
 28.08.2019BijeljinaTS  D.Dragaljevac 2Jedan NN izlaz:GajićiSanacija NN mreže i rasjeka rastinja.         09:0013:30
28.08.2019JanjaTS 10/0,4kV Janja 10Dio ulice Braće LazićIzmiještanje n.n mreže09.0013.00
28.08.2019.     Ugljevik  DV 10 kV Korenita od LR 22TS Bobetino Brdo, TS Mrtvica, TS KoretašiZamjna katodnog odvodnika na TS Mrtvica 3, rasjeka rastinja08:0010:00
28.08.2019.UgljevikTS Mezgaja 2NN izlaz 2      Zamjena dotrajalog stuba 12:0014:00
28.08.2019.UgljevikTS B.Brdo 2NN izlaz 1UTL08:0012:00
28.08.2019.UgljevikTS G.KrćinaNN izlaz 3Zamjena stuba08:0012:00