EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 25.8.2019. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 25.8.2019.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 25.8.2019.